KONZULTÁCIA

Diskusia o vašom časozbernom video projekte, zabezpečí vstupné informácie, ktoré budeme potrebovať na vypracovanie cenovej a technickej ponuky.

PRIESKUM

Bezplatná obhliadka staveniska, určí koľko časozberných kamier je ideálne pre tvorbu TimeLapse video dokumentu. Vytipujeme vhodné miesta, pre najlepšie zachytenie vášho projektu.

INŠTALÁCIA

Zdravie a bezpečnosť je hlavným kritérium pri inštalácii časozberných kamier pre TimeLapse video. Dodržujeme bezpečnostné predpisy, aby ste si boli istý, že sme predchádzali úrazom na vašom stavenisku.

SPRACOVANIE

Editácia materiálu podľa potreby zákazníka. Možnosť priebežného súhrnu dát, podľa zvolenej časovej periódy, ktorá vám zabezpečí krátku prezentáciu o priebežnom vývoji stavby. Finálne spracovanie časozberného videodokumentu s hudbou a titulkami.